Tuesday, June 26, 2007

ISI KANDUNGAN

GRID KURIKULUM MODUL TEKNOLOGI WOKSYOP (J1003)

Grid kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.

TOPIK UNIT

MENCEGAH KEMALANGAN 1
ALAT-ALAT TANGAN 2 3
PENGUKURAN 4
GERUDI 5
MESIN LARIK 6
KIMPALAN GAS 7 8
KILMPALAN ARKA 9
UNIT 1 : MENCEGAH KEMALANGAN


Peraturan dan amalan keselamatan didalam woksyop kejuruteraan am.
1.1 Langkah-langkah mencegah kemalangan am
1.2 Kepentingan menggunakan alat keselamatan dan menjaga kebersihan woksyop.
1.3 Akibat salah penggunaan alat keselamatan
1.4 Perbezaan diantara keselamatan diri,alat,mesin,perkakasan memesin,mesin kimpalan arka dan kimpalan gas.
UNIT 2 : ALAT-ALAT TANGAN


Alat-alat tangan dalam kerja menggegas
2.1 Menanda dan menyusun tanda
2.2 Takrifan meyusun tanda
2.3 Langkah menyusun tanda dan penyediaan bahan kerja
2.4 Kebaikan menggunakan alat/cecair penanda
2.5 Kegunaan alat-alat menyusun tanda
2.6 Cara-cara menggunakan alat menyusun tanda
Alatan Pengujian
2.7 Jenis-jenis alat menguji
2.8 Cara menggunakan alat-alat menguji seperti sesiku L dan bar selari

Gergaji besi
2.9 Bahagian-bahagian gergaji besi
2.10 Cara menggunakan gergaji besi
2.11 Jenis bahan mata gergaji besi, istilah G.S.I, jarak gigi dan kuak mata bilah gergaji.
2.12 Sebab mata gergaji patah.
2.13 Langkah keselamatan semasa menggergaji

Kikir dan Kerja Mengikir

2.14 Bahagian-bahagian kikir
2.15 Definasi potongsn(cut), gred mata dan tepian selamat
2.16 Jenis, bentuk dan kegunaan kikir
2.17 Lejang memotong dan cara-cara mengikir
2.18 Celah mata gigi kikir tersumbat(Pining)
2.19 Langkah keselamatan semasa mengikirUNIT 3 : Tukul


3.1 Jenis dan kegunaan tukul
3.2 Bahagian-bahagian tukul bongkol bulat
3.3 Langkah keselamatan semasa menggunakan bongkol bulat
Pahat

3.4 Jenis-jenis pahat
3.5 Bahgian Pahat rata
3.6 Pahat rata
3.7 Keburukan kepala pahat berbentuk cendawan
3.8 Cara menggunakan pahat
3.9 Langkah keselamatan semasa memahat

Pengulir luar dan pengulir dalam

3.10 Bahagian-bahagian pengulir dalam
3.11 Jenis pengulir dalam dan cara menggunakan urutan 3 jenis pengulir dalam
3.12 Terminologi asas ulir skru, spesifikasi dan bentuk ulir V

3.13 Istilah saiz gerudi mengulir dalam dan kepentinganya
3.14 Pengiraan saiz gerudi mengulir dalam
3.15 Langkah-langkah mengulir dalam
3.16 Langkah mengulir lubang buta, sebab pengulir dalam patah dan cara mengatasinya.
3.17 Jenis-jenis Pengulir luar
3.18 Lengkah-langkah pengulir luarUNIT 4 : PENGUKURAN


4.1 Alat-alat pengukur asas pembaaris keluli, tali pita, angkup dalam dan luar.
4.2 Jenis dan saiz micrometer.
4.3 Nama dan lakaran bahagian-bahagian micrometer luar.
4.4 Prinsip asas micrometer.
4.5 Bacaan dan lakaran pada micrometer (metrik dan imperial).
4.6 Cara penggunaan micrometer.
4.7 Lakaran dan nama bahagian-bahagian angkup vernier.
4.8 Prinsip asas vernier.
4.9 Cara penggunaan angkup vernier.
4.10 Bacaan dan lakaran angkup vernier (metrik dan imperial).
4.11 Alat pengukur yang menggunakan prinsip vernier (jangkasudut serong vernier dan tolok tinggi vernier).UNIT 5 : GERUDI


Mata Gerudi dan Mesin Gerudi
5.1 Bahagian utama dan fungsi gerudi pintal.
5.2 Cara menentukan saiz gerudi.
5.3 Bahan membuat gerudi.
5.4 Kaedah menanda sebelum menggerudi.
5.5 Cara memasang mata gerudi dan benda kerja sebelum menggerudi.
5.6 Perbezaaan jenis mata gerudi (gerudi pusat, gerudi lurah lurus, gerudi lubang senggat, gerudi hujung rata).
5.7 Cara mencanai dan mengasah sebatang gerudi pintal.
5.8 Kesan pada lubang jika mata gerudi tidak dicanai dengan betul.
5.9 Nama bahagian-bahagian mesin gerudi.
5.10 Pengiraan kelajuan pusingan pengumpar (PPM), kadar suapan dan factor pemilihan kelajuan pemotongan.
5.11 Jenis-jenis penyejuk, fungsi dan kegunaannya.
5.12 Langkah menjaga mata gerudi dan mesin gerudi.
5.13 Langkah keselamatan semasa menggerudi.

CARA MEMEGANG BENDA KERJA DAN MENGGERUDI

5.14 Mengapa benda kerja perlu dipegang dengan kemas semasa proses menggerudi.
5.15 Jenis pemegang benda kerja pada mesin gerudi (ragum mesin, ragum tukang alat, bungkah V dan lain-lain).
5.16 Kaedah menggerudi lubang besar.
5.17 Kepentingan menggerudi pusat dan menggerudi lubang pandu.
5.18 Contoh ‘jigs’.
5.19 Kegunaan jigs pada mesin gerudi.
5.20 Langkah yang perlu diberi perhatian semasa menggerudi.
UNIT 6 : MESIN LARIK


6.1 Jenis-jenis mesin larik.
6.2 Fungsi bahagian mesin larik tetengah.
6.3 Lakaran bagaimana benda kerja dipegang pada mesin larik.
6.4 Lakaran bentuk mata alat dan fungsinya.
6.5 Lakaran sudut-sudut pada mata alat.
6.6 Bahan dan kegunaan mata alat.
6.7 Proses-proses lain dimesin larik (menggerek, menggerud, melorek, melarik tirus, memotong ulir skru dan melarik tak sepusat).
UNIT 7 : KIMPALAN GAS


Pengenalan

7.1 Definasikan kimpalan gas.
7.2 Kimpalan gas tekanan tinggi dan
kimpalan gas tekanan rendah.
7.3 Kegunaan kimpalan gas dalam
industri.

Gas

7.4 Jenis-jenis gas untuk kegunaan kimpalan
gas.
7.5 Sifat gas oksigen, cara pengeluaran dan
silinder oksigen.
7.6 Sifat-sifat gas asetilina ,cara pengeluaran
dan silinder asetlina.
7.7 Jenis-jenis gas sebagai bahan bakar.
7.8 Kelengkapan kimpalan gas oksi-asetilina.
7.9 Alat kelengkapan kimpalan oksi-asetilina
Serta kendaliannya
7.10 Tugas serta prinsip-prinsip alatur satu
peringkat dan dua peringkat.
7.11 Jenis-jenis hos untuk kimplan oksi-
asetilina.
7.12 Prinsip serta jenis-jenis sumpitan api.
7.13 Sistem pancarongga dan sistem stesen
tunggal kimpalan oksi-asetilina.
UNIT 8 : PEMASANGAN KELENGKAPAN OKSI-ASETILINA


Pemasangan

8.1 Prosedur pemasangan kelengkapan kimpalan oksi-asetilina.
8.2 Cara-cara menguji kebocoran.
8.3 Nyalaan oksi-asetilina.
8.4 Jenis-jenis nyalaan oksi-asetilina dan
kegunaannya.
8.5 Kaedah pelarasan nyalaan.
8.6 Ciri-ciri nyalaan dan suhu nyalaan.
8.7 Langkah-langkah menyalakan dan
memadamkan nyalaan.
8.8 Sebab-sebab berlakunya letup padam dan
nyalabalas serta langkah-langkah
mengatasinya.

Teknik mengimpal oksi-asetilina.

8.9 Teknik mengimpal bagi kimpalan oksi-
asetilina.
8.10 Teknik mengimpal ke hadapan dan teknik
mengimpal mengundur.
8.11 Pengawalan kelajuan, jarak nyalaan sudut,
serta pergerakan ketika mengimpal.

Sambungan dan persediaan tepi.

8.12 Jenis-jenis sambungan asas dalam kerja
kimpalan.
8.13 Langkah-langkah membuat persediaan tepi.
UNIT 9 : KIMPALAN ARKA


9.1 Mesin kimpalan arka.
9.2 Funsi alat ubah.
9.3 Komponen-komponen asas mesin kimpalan arka.
9.4 Jenis-jenis mesin kimpalan arka.
9.5 Melukis litar skematik bagi sebuah mesin kimpalan arka.

Kekutuban mesin kimpalan arka.

9.6 Kekutuban lurusdan kekutuban berbalik.
9.7 Ciri-ciri kekutuban dan kelebihan diantara kedua-dua kekutuban.
9.8 Faktor-faktor pemilihan kekutuban.

Teknik-teknik dalam kimpalan arka.

9.9 Namakan bahagian-bahagian arka
9.10 Kesan jarak, sudut arka dan kelajuan ke atas hasil kimpalan
9.11 Kaedah memulakan arka

Elektrod

9.12 Penghasilan elektrod
9.13 Bahan pancalogam dalam teras elektrod
9.14 Fungsi salutan eletrod
9.15 Pengkelasan elektrod
9.16 Fungsi jermang

2 comments:

14DKM07F012 said...

blog yang menarik dan mengandungi pelbagai maklumat tentang modul j1003..diharap lebih banyak lagi pensyarah modul yang membuat blog seperti ini..sekian terima kasih (14DKM07F012)

14DKM07F001 said...

blog yang mengandungi nota-nota untuk pelajar adalah bagus. tetapi jika diletakkan sekali dengan gambarajah adalah lebih baik dan memudahkan pelajar memahami setiap proses. cadangan saya adalah lebih elok diletakkan web-web yang berkaitan supaya pelajar dapat mendalami setiap topik. sekian terima kasih (14DKM07F001)